Veel bedrijven zijn ‘Burn-Out fabrieken’

Je bekijkt nu Veel bedrijven zijn ‘Burn-Out fabrieken’

Volgens een artikel uit de NRC (van 1 juni 2021) krijgen 1.3 Miljoen mensen er jaarlijks mee te maken:

‘Burn-out fabrieken staan door het hele land!’

En ieder jaar komen er meer ‘Burn-Out fabrieken’ bij! Er is al heel veel geschreven over het voorkomen van burn-out, maar organisaties produceren nog steeds aan de lopende band medewerkers met burn-out klachten.
En dat is niet zo gek, want er is geen eenduidige oplossing. Ieder mens is anders, en iedereen ervaart het werk en de sociale omgeving dus ook anders.

Is er dan niks tegen te doen?

Jazeker! Vanuit mijn ervaring als coach kan ik wel tips geven die kunnen leiden tot zelfreflectie. En die kunnen er voor zorgen dat managers er ‘op tijd’ bij zijn. Waardoor ze hun eigen burn-out kunnen vermijden! In deze blog geef ik graag 4 tips om burn-out bij medewerkers te voorkomen.

Tip 1- Zingeving: ervaar jij zingeving in je werk?

Zingeving is de behoefte dat wat je doet in je werk (je leven) een waarde heeft. Simpel vertaald: als je s ’morgens opstaat en je gaat aan het werk dan heb je het gevoel dat je invloed kunt uitoefenen op datgenen wat er gedaan moet worden en je vindt dat ook belangrijk.

Zonder dat gevoel draai je mee in de malle molen van het leven.

Het kan je helpen om voor jezelf een levensvisie/missie op te schrijven waarin staat wat jou gelukkig maakt. Die visie is dan je kompas waardoor je een betere focus krijgt op wat voor jou belangrijk is waardoor je ook beter ‘neen ‘kunt zeggen.

Tip 2 – Time-management: Hoe ervaar jij de tijd?

Dit zeggen wij over tijd: “Tijd laat zich niet managen en tikt voor iedereen met dezelfde snelheid voort. Het enige dat jij kunt beïnvloeden is de wijze waarop jijzelf met tijd omgaat”. En dat begint met:

Zelfmanagement! Want als je jezelf niet kunt managen word je onderdeel van andermans planning.

Je zal dus zelf ‘baas’ moeten worden over de tijd die je tot je beschikking hebt!
De vaak gehoorde, maar ook algemene klacht ‘ik heb te weinig tijd om…’ is in drie soorten tijdgebrek uit te splitsen:

 1. Kwantitatief tijdgebrek: Je hebt te weinig tijd!
  Bij kwantitatief tijdgebrek heb je echt tijd tekort. Er is gewoon te veel werk in relatie tot de beschikbare tijd. Je gaat steeds meer tijd aan werken besteden. Dat houd je echter maar een beperkte tijd vol..
  Bij kwantitatief tijdgebrek zal je dus meer activiteiten moeten delegeren of zelfs structureel moeten overdragen aan anderen.
 2. Kwalitatief tijdgebrek: Je hebt geen tijd voor de broodnodige ‘quality time’.
  Bij kwalitatief tijdgebrek ervaar je een gebrek aan tijd om die dingen te doen die voor jou persoonlijk belangrijk zijn. En dat ervaar je zowel tijdens je werkdag als in je vrije tijd. Je ervaart bijvoorbeeld te weinig tijd om rustig na te denken, te reflecteren of om weer eens te gaan sporten. Het kan dus zijn dat je je dagelijkse werk afkrijgt, maar dat je verder geen tijd meer ervaart om met je persoonlijke behoeften bezig te zijn.
 3. Psychologisch tijdgebrek: Je verliest je keuzevrijheid.
  Bij psychologisch tijdgebrek heb je al langer last van kwantitatief èn kwalitatief tijdgebrek samen. Je hebt het gevoel dat je wordt geleefd door anderen (zakelijk en privé) en dat er weinig tot geen eigen keuzevrijheid meer is. Je gaat steeds meer piekeren over wat je allemaal nog moet doen en het wordt steeds lastiger om daaraan te beginnen.

Tip 3 – Stress signalen: herken jij stress signalen op tijd?

Wanneer je lichaam regelmatig last heeft van bijvoorbeeld hoofdpijn, spierpijn, darm of maagklachten, herken en erken dan deze signalen. Loop er niet voor weg!

Een acute stresssituatie is vaak duidelijk herkenbaar en geeft direct motivatie om iets te veranderen.
De langdurende, sluimerende stresssituaties zijn vaak veel moeilijker te zien. Maar de opeenstapeling van kleinere stressfactoren zorgt ervoor dat je lichaam permanent reageert met het aanmaken van cortisol. De negatieve effecten daarvan worden pas op langere termijn voelbaar.

In ons werk komen we regelmatig managers tegen die al in deze neerwaartse spiraal zitten. Vaak kunnen of willen zij dit zelf nog niet onder ogen zien. Vooral mannen zeggen: ‘Ik presteer nu eenmaal het beste onder druk!’ Het lijkt erop dat zij dat beschouwen als een teken van kracht. Helaas weten ze vaak niet dat ze hun lichaam, door de voortdurende aanmaak van cortisol, schade toebrengen.

Tip 4 – Nee zeggen: durf jij wel eens ‘Nee’ te zeggen?

‘NEE’ durven zeggen is best moeilijk. Maar door vaker nee te zeggen tegen de overvloed van prikkels en verleidingen, creëer je rust. Wees sterk en weersta ook ‘The Fear of Missing out’. Je creëert zo meer ruimte voor jezelf, waardoor je kan doen wat echt belangrijk voor je is: bijvoorbeeld het naleven van jouw levensvisie (van tip 1). Het resultaat zal zijn meer ruimte en meer rust.

CoachvandeZaak helpt managers te reflecteren over hun ‘druk’ zijn. Samen met jouw CoachvandeZaak kom je tot handvatten en praktische oplossingen om dingen anders te zien en te doen.

Wil je meer weten over CoachvandeZaak, of hoe het werkt? Neem vooral vrijblijvend contact op!

Toon van Mierlo

Toon van Mierlo brengt mensen van Weten naar Doen! Klik hier voor alle artikelen van Toon of stuur een mailtje naar toon@coachvandezaak.nl