Manager, ken jezelf!

Je bekijkt nu Manager, ken jezelf!

Waarom communicatie flexibiliteit noodzakelijk is voor een echte verbinding met je medewerkers

In dit praktijkvoorbeeld laat ik zien waarom dat zo belangrijk is. Over hoe je een kluis veranderd in een prettige werkomgeving.

Huidige situatie: ‘De kluis’

Rick is manager van een financiële afdeling bij een groothandel.  Zijn team loopt niet lekker. Er is veel onvrede en een hoog ziekte verzuim. Ook de financiële deadlines worden niet altijd gehaald. In de wandelgangen wordt zijn afdeling ‘de kluis’ genoemd. Je zit er vast, er is geen plezier in het werk en je dringt niet tot ze door.

Het bedrijf heeft een abonnement met CoachvandeZaak en de manager van Rick adviseert hem om contact met ons op te nemen om met coaching bovenstaande items op te pakken en te verbeteren.  

Het 1e gesprek

In het eerste gesprek met Rick is het lastig om erachter te komen wat hij echt van deze situatie vindt. Hij legt de schuld vooral bij zijn medewerkers. Volgens hem nemen zij onvoldoende verantwoordelijkheid.
Door Rick te confronteren met het feit dat zijn afdeling in de wandelgangen ‘de kluis’ wordt genoemd gebeurt er iets met hem. Hij laat nu zien dat hij ook ongelukkig is met deze situatie. En hij staat nu open voor verandering.

In onze coachingsessies kan het belangrijk zijn om mensen in te laten zien hoe zij overkomen op anderen. Daarvoor gebruiken wij vaak analysetools. In Rick’s geval doen wij een persoonlijkheidsanalyse van Personalcolor. Dit geeft effectief inzicht in hoe iemand zichzelf ziet en hoe anderen hem of haar zien. En ook wat dat betekent voor het gedrag, en de commcatie.

Wat komt er uit zijn kleurenanalyse?

Uitkomst van de personalcolor persoonlijksheid analyse van Rick

Uit de analyse blijkt dat Rick eendimensionaal overkomt als “blauw”. Blauw wil in zijn geval zeggen: zeer analytisch en formeel. 19 van zijn respondenten vinden dit de dominante gedragsvoorkeur van Rick (zie onderstaande afbeelding).

Rick beïnvloedt anderen door zijn koele, rationele benadering en logische redeneringen. Met deze communicatiestijl maakt hij geen verbinding met zijn mensen. Hij is daarmee zelf de belangrijkste oorzaak dat zijn afdeling gezien wordt als ‘de kluis’.

Wat willen we bereiken?

De uitdaging voor Rick is om oprecht geïnteresseerd te zijn in zijn mensen. En ook om plezier terug te brengen in de afdeling. Hij heeft daarvoor ‘gele‘ en ‘groene’ energie nodig (enthousiasme en empathie). Hij zal daarvoor moeten leren om te gaan communiceren met meer gevoel. Bijvoorbeeld door te delen wat er wel goed gaat, succes(jes) te vieren en daar bewust tijd voor te nemen en geven.

Kortom: Rick zal in zijn communicatie flexibel en inlevend moeten zijn. Dat betekent dat hij meer moet ‘snorkelen’ onder de wateroppervlakte, dat wil zeggen aandacht hebben voor de relatie en de emotie die speelt bij zijn mensen. Tot nu toe zat Rick vooral boven de wateroppervlakte op inhouds- en procedureniveau.

De weg naar de oplossing

Rick voelt nu de noodzaak om te veranderen ook. Samen met hem hebben we een aantal sessies uitgestippeld om daar te komen. Enkele concrete voorbeelden van de coaching daarbij zijn:

  • Het begint met inzicht geven: Rick bewust maken dat hij door zijn gedrag en wijze van communiceren ‘de kluis‘ zelf heeft gecreëerd;
  • Vervolgens Rick leren hoe hij zich opener en kwetsbaarder op kan stellen naar zijn team. En dat hij ‘blauwe’ inhoudelijke feiten en cijfers prima met ‘gele’ communicatie (enthousiasme) en ‘groen’ gedrag (empathie en ondersteuning) met het team kan delen;
  • We bespreken daarvoor de theorie van communicatietechnieken en -gesprekken en oefenen deze intensief 1-op-1 tijdens de coaching sessies;
  • Omdat het team door Corona veel thuis werkt, volgen we met Rick bij een Zoom-meeting met het team. We evalueren daarna samen wat goed ging en wat qua opzet en inhoud beter kan;
  • Iedere eerste week van de maand kijkt Rick met het team terug op de maand ervoor. Ze delen dan tips en tops van de afdeling: wat gaat goed, wat kan beter, waar moeten we met elkaar nog aan werken?
  • Rick wordt zichtbaarder. Hij laat zich meer zien op de afdeling, doet dagelijks ‘een rondje langs de velden’. En Rick toont daarbij oprechte interesse voor zijn mensen.
Communicatie schema - boven en onder water communiceren
4 niveaus van communiceren. Rationeel boven water, gevoel onder water. Er is pas een goede overeenstemming te krijgen op inhouds en procedureniveau als er op relatie of gevoelsniveau geen onafgewerkte zaken zijn.

In 5 coachsessies gaan zowel Rick als de ‘kluis ‘ stap voor stap verder open. Zijn team krijgt meer energie en plezier van elkaar. En van Rick!

Dit praktijkvoorbeeld laat mooi zien hoe wij als CoachvandeZaak werk gerelateerde vragen van onze klanten oppakken en oplossen. Laagdrempelig en effectief.

Herkenbaar? Nieuwsgierig hoe jij ook beter kan verbinden met je medewerkers?

Bel naar Toon Van Mierlo van CoachvandeZaak: 06 – 53 83 678 83

Toon van Mierlo

Toon van Mierlo brengt mensen van Weten naar Doen! Klik hier voor alle artikelen van Toon of stuur een mailtje naar toon@coachvandezaak.nl