Huidige ‘Meesters’ hebben weinig tijd voor hun ‘Gezellen’!

Je bekijkt nu Huidige ‘Meesters’ hebben weinig tijd voor hun ‘Gezellen’!

Als we coaching, opleiding en begeleiding in historisch perspectief zien dan was het vroegere ‘Gilde’ een bijzonder goed systeem: het geven van ruime aandacht aan medewerkers voor het overdragen van (werk-) gerelateerde kennis en vaardigheden.

Leerling > Gezel > Meester

Een Gilde is een beroepsgroep, bedoeld om kennis en ervaring te delen en aan anderen over te dragen. Mensen volgden via het Gilde een opleiding en konden via dagelijkse begeleiding in de praktijk groeien van Leerling naar Gezel en uiteindelijk naar Meester. 

De Meester was op zijn beurt verplicht om zijn kennis weer over te dragen aan de nieuwe instroom. Kennisoverdracht en persoonlijke begeleiding was dus cruciaal binnen het Gilde. Daar werd toen ruim de tijd voor genomen.

En dit laatste is tegenwoordig het grootste bottleneck bij de meeste bedrijven…: Tijd!

‘Mentorship’

De ‘Meesters’ van tegenwoordig (lees: management) hebben (of nemen) anno 2023 niet of niet voldoende de tijd om kennis en vaardigheden over te dragen. En om medewerkers de aandacht te geven die ze nodig hebben.

Directie, management en ook HR zitten vaak zo vol dat er geen ruimte is voor het geven van voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding van medewerkers. Terwijl deze daar wel degelijk behoefte aan hebben, zeker de jonge generatie(s)!

Bij een werkgerelateerde hulpvraag van een medewerker is het goed om eerst te kijken of er intern iemand is die daar prima bij kan helpen (“Mentorship”): een collega die bewezen heeft dat hij/zij die kennis en vaardigheden bezit en “een Meester is op een specifiek gebied binnen de organisatie”.

Als die kennis, ervaring (of tijd!) niet aanwezig is of een bedrijf moeite heeft om ‘Mentorship’ vorm te geven dan kan de organisatie altijd een beroep doen op de ‘Meesters’ van CoachvandeZaak.

Met onze ‘strippenkaart’ kunnen alle medewerkers van een bedrijf een beroep doen op onze aandacht, begeleiding, coaching en kennisoverdracht om met meer plezier en succes te kunnen werken.

Toon van Mierlo

Toon van Mierlo brengt mensen van Weten naar Doen! Klik hier voor alle artikelen van Toon of stuur een mailtje naar toon@coachvandezaak.nl