Amplitie zorgt voor gezonde, stabiele organisaties

Je bekijkt nu Amplitie zorgt voor gezonde, stabiele organisaties

Amplitie is het versterken van het welbevinden en het functioneren van alle medewerkers in een organisatie. Bij Amplitie draait het dus om “Bevorderen” in plaats van “Voorkomen” (Preventie) of “Herstellen” (Curatie).

Investeren in ALLE medewerkers

Het is opvallend dat binnen organisaties vaak de meeste tijd, energie en geld wordt besteed aan de kleinste groep medewerkers, namelijk aan de Curatie van medewerkers die in de fase van (langdurig) verzuim zijn gekomen.

Tevens investeren bedrijven in Preventie om met lifestyle-,vitaliteit-, en fitness-programma’s te voorkomen dat medewerkers mogelijk in de Curatie-fase belanden.

Terwijl het -zeker op langere termijn- doeltreffender, (kosten)efficiënter én ook nog plezieriger is om te investeren in het welzijn van alle medewerkers. Om daarmee een gezonde, stabiele basis te verkrijgen (en te behouden) voor de hele organisatie.

Voordelen Amplitieve organisatie

Investeren in Amplitie leidt tot organisaties met minder verzuim en verloop, meer tevredenheid en motivatie, betere dienstverlening en klantgerichtheid en meer productiviteit.

Door de focus te leggen op Amplitie kantel je de ‘Pyramide van Aandacht’ waardoor er een fundament ontstaat voor een sterke(re) organisatie.

De inzet van Amplitie gaat verder dan die van Curatie of Preventie. Met Preventie willen organisaties voorkomen dat medewerkers uit een ‘risicogroep’ in de fase van Curatie en langdurig verzuim komen. Curatie heeft als doel om deze ‘probleemgroep’ weer op korte termijn aan het werk te krijgen.

Amplitie zorgt er gaandeweg voor dat zowel de ‘risicogroep’ als de ‘probleemgroep’ structureel(!) kleiner worden. Het is dus geen vervanging van Curatie en Preventie maar een zeer wenselijke toevoeging.

(een voorbeeld):

Een Preventieve werkwijze is het voeren van functioneringsgesprekken om tekortkomingen van medewerkers te ontdekken en deze te verbeteren door bijv. opleiding en cursussen.

Een Amplitieve werkwijze is het voeren van ontwikkelgesprekken om te ontdekken hoe iemands competenties (nog) beter tot zijn recht kunnen komen en zijn/haar inzetbaarheid, tevredenheid en leercurve kan worden vergroot door bijv. coaching, training en mentorship.

De werkgerelateerde coaching van CoachvandeZaak is mede gebaseerd op het daadwerkelijk toepassen van Amplitie in organisaties.

Door (meer) tijd en aandacht te besteden aan de begeleiding, ondersteuning en coaching van medewerkers worden competenties beter benut, functies optimaal ingericht en leercurves versneld. En nemen verloop en verzuim af en de medewerkerstevredenheid toe!

Kijk eens op coachvandezaak.nl hoe wij jouw organisatie met onze praktische “strippenkaart” kunnen ondersteunen.

Jan Marijne

Jan Marijne is Personal Coach en Carrière Coach. Bel hem gerust op +31(0)654694392 of stuur een mailtje naar jan@coachvandezaak.nl